Multippel sklerose

Åstveit Helsesenter har et tilbud om gruppeopphold for MS pasienter i yrkesaktiv alder.
Vi tar også imot MS pasienter utenom gruppeopphold. Tilbudet til pasientene blir det samme med individuell tilrettelegging, undervisning og samtaler etter behov.

Hensikten er å være et supplement i vår region til allerede eksisterende tilbud andre steder i landet.

Åstveit Helsesenter har avtale med Helse Vest innen ordningen Raskere tilbake.

MS Henvisning:

Skjer via fastlege/ vurderingsenheten eller direkte fra lege i sykehus. Det er fastlegen, eller andre leger som kan henvise til behandling i spesialisthelsetjenesten, som skal vurdere om personen kan komme raskere tilbake i jobb gjennom henvising til spesialisthelsetjenesten. Institusjonen tilbyr deretter opphold som er tilpasset pasientens behov.

Faggruppene i det tverrfaglige team:

Vi tilbyr spesialisert rehabilitering og har leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, idrettspedagog, sykepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeidere og klinisk ernæringsfysiolog.

Tilbudet:

Tilbudet er individuelt tilrettelagt etter pasientens behov med fysisk aktivitet og trening i grupper, bevisstgjøring, veiledning/samtale i forhold til problemområder, energiøkonomisering og undervisning.

Varighet:

Tilbudet er lagt opp med program for 3 uker. Dette innebærer at pasienten blir boende ved institusjonen under oppholdet, men har mulighet for å reise på permisjon i helgene etter avtale.

 

KRITERIER FOR GRUPPEOPPHOLDET

  • Behov for spesialisert rehabilitering ved rehabiliteringsinstitusjon
  • Behov for tverrfaglig tilnærming (flere faggrupper)
  • Behov for kompetanse på spesialisert nivå samt at behovet ikke kan ivaretas i kommunehelsetjenesten
  • Behov for intensiv tilnærming
  • Må være i et arbeidsforhold
  • Fungerer i større grupper/ gruppetrening
  • Geografiske forhold hvor pasient bor langt unna behandlingsstedet

Vi gjennomfører to gruppeopphold for MS pasienter pr år. Gruppeoppholdene avhenger av antall henvisninger til oppholdet.

Ved avlyst gruppeopphold vil MS pasienter få et individuelt tilbud.