Aktviteter

Hva skjer når pasientene er her?

Tur – bruk tiden ved institusjonen med f.eks å gå en tur i de fine omgivelsene i området rundt senteret

Egentrening – pasientene kan også benytte senterets fasiliteter til å gjennomføre egentrening som øvelser og lignende

Underholdning – en gang pr uke (stort sett) vil det settes opp underholdning som kor, sang og musikk