Faggrupper

Hos oss finnes følgende faggrupper:

 • Lege spesialist i allmennmedisin
 • Allmennlege
 • Sykepleiere
 • Hjelpepleiere / helsefagarbeidere
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter
 • Klinisk ernæringsfysiolog
 • Idrettspedagog
 • Kokk
 • Kjøkkenassistenter
 • Renholdspersonale
 • Administrasjonspersonell
 • Assistenter
 • Vaktmester
 • Tverrfaglig team
 • Kognitiv terapi eller kognitiv tilnærming

Tverrfaglig team

 Tverrfaglig team på Åstveit Helsesenter består av leger, sykepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeidere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog og idrettspedagog. Det vil i hvert enkelt tilfelle vurderes hvilken av faggruppene det vil være hensiktsmessig å innlemme i teamet rundt den enkelte pasient. Alle faggruppene har sine spesifikke ansvarsområder, og vi samarbeider om felles aktiviteter og undervisning.

 

Pasienten står i fokus og er delaktig med å prege behandlingen sammen med fagekspertisen. Vårt team innehar stor kompetanse og kan yte spesialisert rehabilitering på et høyt nivå. Vi legger vekt på egen aktivitet, trening individuelt og i gruppe samt undervisning i relevante tema.

Kognitiv terapi eller kognitiv tilnærming

Ved Åstveit Helsesenter har mange av våre ansatte videreutdanning i kognitiv terapi.

Kognitiv terapi eller kognitiv tilnærming fokuserer særlig på tanke- og handlingsmønstrene våre, konsekvensene disse har for våre følelser og videre hvordan vi kan oppleve dem som kroppslig ubehag. Vår oppgave sammen med pasienten, er å utforske pasienten sine erfaringer. Det vil si grunnlaget for tankene og atferden. Sammen kan vi etablere andre og mer hensiktsmessige måter å tenke, handle og regulere følelser på.

Kognitiv terapi kan brukes som et viktig supplement i behandling av en rekke somatiske sykdommer. Dessuten anvendes kognitive tilnærminger innenfor idrettspsykologien for å fremme prestasjoner og som del av stressmestring i arbeidslivet.

Kognitiv terapi er godt dokumentert. Internasjonal forskning støtter at kognitiv terapi virker og er effektive i arbeid med styrking av egne ressurser, problemlette og symptomreduksjon.