Om oss

«Åstveit Helsesenter eies i dag av Læringsverkstedet A/S. De overtok driften 01.06.2018. Senteret er en privat rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten og har ytelsesavtale med Helse Vest RHF.

 Vi har 50,3 årsverk fordelt på vel 70 fast ansatte.

 I 1944 besluttet Sjømannshjelpen å benytte de midler som man hadde til rådighet etter krigens opphør å bygge og drifte to helseinstitusjoner. Disse skulle ta seg av sjøfolk som hadde seilt ute i mange krigsår. De bygget en institusjon på Østlandet og en på Vestlandet. Sjømennenes Helseheimen på Vestlandet ble lagt til Åstveit utenfor Bergen, og sto ferdig i 1955.

I 2005 fikk Børre Jensen og Eivind Aase anledning til å kjøpe institusjonen, bygningene og eiendommen fra Sjømannshjelpen. Åstveit Helsesenter ble stiftet og ble en del av spesialisthelsetjenesten i helseregionen
. De besluttet å selge institusjonen i 2018. «

Vår målsetting

Åstveit Helsesenter skal tilby rehabiliteringstjenester av høy kvalitet. Gjennom tverrfaglig samarbeid og kunnskapsbasert praksis skal vi fremme helse og bidra til at pasienten når sine rehabiliteringsmål.

Beliggenhet

Åstveit Helsesenter ligger i Åsane bydel som er ca 10 min nord for Bergen.

Vi ligger i naturskjønne omgivelser med kort vei til sjø og skog.

Her er mulighet for korte og lange turer både på vei, på stier og i skog og mark.

Vi har egen sjølinje med eget nøst.