Hospitering

Åstveit Helsesenter har jevnlig hospitering av samarbeidspartnere og andre interesserte. Dette  setter vi stor pris på og vi vil gjøre vårt ytterste for at hospitanter skal få et godt utbytte. Ved ønske om hospitering enten alene eller i grupper, ta kontakt med institusjonsleder på mail post@astveithelsesenter.no