Epikriser

Epikrise, medikamentliste, sykepleier-/fysioterapeut-rapport må følge pasienten. Unntaksvis kan epikrise fakses anonymisert etter avtale med Åstveit Helsesenter.