Målet med rehabiliteringsoppholdet er at pasienten skal oppnå best mulig funksjons og mestringsevne.

Døgnrehabilitering

Åstveit Helsesenter tilbyr spesialisert rehabilitering som er tilpasset pasientens behov.

Les mer

Dagrehabilitering

Åstveit Helsesenter tilbyr spesialisert rehabilitering som er tilpasset pasientens behov.

Les mer

Raskere Tilbake

Åstveit Helsesenter tilbyr spesialisert rehabilitering som er tilpasset pasientens behov.

Les mer