Etter oppholdet

Evaluering
Ved endt oppholdt bes pasientene om å fylle ut et evalueringsskjema som er laget i samarbeid med Norsk Kunnskapssenter. Evalueringsskjemaet ber om tilbakemelding om alt fra mat, renhold, faggrupper, tilbud osv. Dette for at vi skal kunne evaluere det tilbud vi gir og for at vi skal kunne forbedre oss.