Lengde

Pasientene tildeles i utgangspunktet et opphold på 14 dager. Oppholdes kan forkortes/forlenges etter vurdering av det tverrfaglige teamet i samråd med pasienten.