Arbeidsrettet rehabilitering 

Personer som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt kan få tilbud om arbeidsrettet rehabilitering.

Arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten skal bidra til tilbakevending til arbeidslivet

 

Henvisning:

Skjer via fastlege/ vurderingsenheten eller direkte fra lege i sykehus. Det er fastlegen, eller andre leger som kan henvise til behandling i spesialisthelsetjenesten, som skal vurdere om personen kan komme raskere tilbake i jobb gjennom henvising til spesialisthelsetjenesten. Institusjonen tilbyr deretter opphold som er tilpasset pasientens behov.

Faggruppene i det tverrfaglige team:

Leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, idrettspedagog, sykepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeidere og klinisk ernæringsfysiolog.

Tilbudet:

Vi legger til rette for at pasienter deltar i aktivitetsgrupper, gruppetreninger og undervisninger. Vi tilbyr støttesamtaler ved behov. Vi tar kontakt og gjennomfører samtaler med arbeidsgiver, fastlege og NAV ved behov.

Varighet:

Tilbudet er lagt opp med program for 3 uker. Dette innebærer at pasienten blir boende ved institusjonen under oppholdet, men har mulighet for å reise på permisjon i helgene etter avtale.

Kriterier som er lagt til grunn for tildeling av oppfølging innen ordningen helse og arbeid:

 • Er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt
 • Er i et arbeidsforhold eller har arbeidsavklaringspenger
 • Er arbeidsledig eller får annen stønad fra NAV

PRAKTISK INFORMASJON TIL PASIENTER INNN HELSE OG ARBEID

Pasienter som har fått tilbud om plass innen ordningen arbeidsrettet rehabilitering bor ved institusjonen. Pasienten får kontakt med de ulike faggrupper i løpet av de 2 første dagene. På rommet har pasienten mye av det som trengs, men vi har laget en liste over ting det kan være lurt å ha med seg når pasienten kommer.

PAKKELISTE

 • Vanlig tøy
 • Treningstøy eller ledige klær å trene i
 • Gode sko til inne og ute bruk
 • Yttertøy
 • Toalettsaker
 • Medisiner
 • Hjelpemidler
 • Mageveske, veske eller sekk