Hjelpebehov

De fleste pasienter ved Åstveit Helsesenter er selvhjulpen i ADL og trenger kun enkel tilrettelegging evt. hjelp til blant annet dusj, antitrombosestrømper og annen påkledning. I tillegg er det 10 plasser for pasienter med forsterket hjelpebehov. 3 av disse plassene er for pasienter med Barthel index ned mot 6, dvs for pasienter med stort bistandsbehov. Barthel index er en kartlegging av funksjonsnivå og går fra 0 – 20 der 20 er selvhjulpen. Disse 3 pasientene får pasientrom som er i nær tilknytning til sykepleieravdelingen, og som er spesielt tilrettelagt med Bano bad og elektronisk takheis.

De forsterkete plassene er IKKE for;

  • Pasienter som er medisinsk ustabile
  • Pasienter som har intravenøs behandling