Medisin / resepter

På Åstveit Helsesenter har pasienten som hovedregel ansvar for sine egne medikamenter. Hvis pasienten pga. sykdom eller annen årsak trenger assistanse til tillaging/utlevering av medisiner, ytes det selvsagt hjelp til dette av sykepleier. Det fylles da ut en skriftlig avtale mellom pasient og Åstveit Helsesenter i forhold til hvilke behov pasienten har.

Ved opphold på Åstveit helsesenter må pasienten ha med seg alle faste medisiner. Dersom pasienten har startet med nye medisiner på sykehuset må pasienten hente ut disse før ankomst til institusjonen, eller evt. få med seg resept. Dersom pasienten får med seg resept, må pasienten få med seg medisiner fra sykehuset for de første dagene, da Åstveit Helsesenter ikke har stort medisinlager. Åstveit Helsesenter får levert medisiner fra apoteket en gang daglig i ukedager. Ingen medisinlevering i helg.

Dersom pasienten bruker Marevan, må INR være målt på sykehuset/fastlegen. Marevan må være dosert for de første dagene da vi kun har lege på Åstveit Helsesenter på dagtid i ukedager.