Dagrehabilitering

Åstveit Helsesenter tilbyr spesialisert rehabilitering som er tilpasset pasientens behov. Vi gir tilbud til pasienter innen diagnosene/ pasientgruppene svulster (kreft), sykdommer i nervesystemet (MS, Parkinson, CP osv), lungesykdommer, sykdommer i sirkulasjonssystemet som hjertelidelser og hjerneslag, ortopediske lidelser, kroniske muskel- og bløtdelssmerter, bruddskader og amputasjoner

Henvisning:

Skjer via fastlege/ vurderingsenheten eller direkte fra lege i sykehus. Institusjonen mottar søknader fra disse og tildeler plass

Faggruppene i det tverrfaglige team:

Leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, idrettspedagog, sykepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeidere og klinisk ernæringsfysiolog.

Tilbudet:

Vi legger opp et individuelt treningsprogram sammen med pasienten, og legger til rette for at pasienten kan delta i aktivitetsgrupper, gruppetreninger og undervisninger.

Varighet:

Oppholdet varer i 10 dager fordelt på 4 uker. Pasienten møter to dager en uke, tre dager påfølgende uke. Behandlingstiden er fra kl. 09 – 14 hver gang.

Kriterier som er lagt til grunn for tildeling av dagrehabiliteringsopphold:

 • Behov for spesialisert rehabilitering ved rehabiliteringsinstitusjon
 • Geografiske forhold hvor pasient bor nært behandlingsstedet
 • Behov for gradvis overgang fra døgnrehabiliteringsopphold
 • Behov for nærhet til hjemmet
 • Trenger ikke oppfølging store deler av døgnet
 • Ikke behov for tilsyn

PRAKTISK INFORMASJON TIL DAGPASIENTER

Pasienter som har fått tilbud om plass som dagpasient ved Åstveit Helsesenter bor hjemme og kommer til oss 2 og 3 ganger pr uke i 4 uker. Pasienten får kontakt med sykepleier og fysioterapeut første dag under oppholdet. Annet fagpersonell vil kobles inn ved behov. Det er assistenter tilgjengelig hele dagen som vil bistå med praktisk hjelp, trening og måltid.

I løpet av dagen vil pasienten få 2 treningsøkter tilpasset sitt behov. Det vil gjennomføres en tur ute hver dag dersom vær og føreforhold tillater det. Vi har en «lang» tur og en noe kortere tur slik at de ulike pasienters behov skal tilfredsstilles. En dag i uken gjennomføres det undervisning av fagpersonell i aktuelt tema.

Pasienter har mulighet for å legge seg nedpå og hvile dersom dette skulle være et behov. Det blir i løpet av dagen servert kaffe/ te og frukt og lunsj

Vi har laget en liste over ting det kan være lurt å ha med seg/ på seg når du kommer:

PAKKELISTE

 • Ledige klær å trene i
 • Gode sko til inne og ute bruk
 • Yttertøy
 • Hjelpemidler
 • Evt. medisiner som du vil ha bruk for i løpet av dagen
 • Mageveske, veske eller sekk (spesielt for deg som går på krykker)