Universell utforming

Målet med universell utforming er å oppnå likestilling og deltakelse for alle ved å fjerne eksisterende hindringer og sørge for at nye ikke oppstår. Krav til universell utforming er nedfelt i lovverk og bygningsforskrifter. Jfr. “Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne”, kapittel 3: Universell utforming og individuell tilrettelegging.

Åstveit helsenter har som mål at rehabiliteringssenteret skal innfri kravene til universell utforming ved å utforme institusjonens omgivelser, produkter, informasjon, nettsider og tjenester slik at de kan brukes av alle. Dette er et kontinuerlig arbeid ved vår institusjon.

Det er skiltet på alle rom med oppfordring om å ikke bruke parfyme eller sterke lukter for å ta hensyn til personer med astma/allergi.

Åstveit Helsesenter har eget kjøkken hvor vi serverer næringsrike måltider som er viktig i rehabiliteringsprosessen og bygger på myndighetenes anbefalinger om kost og ernæring.

Kjøkkenet tilbyr individuell tilrettelegging for pasienter med behov for det.