Studenter

Vi har praksisstudenter fra Høgskolen i Bergen, ergo – og fysioterapi utdanningen . Praksisstudentene følger studieopplegget fra Høgskolen, og får veiledning av erfarne fysioterapeuter og ergoterapeuter.