Studenter

Vi har praksisstudenter fra Høgskulen på Vestlandet, ergoterapi – og fysioterapi utdanningen samt studenter innen fysisk aktivitet og helse