Døgnrehabilitering

Åstveit Helsesenter tilbyr spesialisert rehabilitering som er tilpasset pasientens behov. Vi gir tilbud til pasienter innen diagnosene/ pasientgruppene svulster (kreft), sykdommer i nervesystemet (MS, Parkinson, CP osv), lungesykdommer, sykdommer i sirkulasjonssystemet som hjertelidelser og hjerneslag, ortopediske lidelser, kroniske muskel- og bløtdelssmerter, bruddskader og amputasjoner

Henvisning:

Skjer via fastlege/ vurderingsenheten eller direkte fra lege i sykehus. Institusjonen mottar søknader fra disse og tildeler plass

Faggruppene i det tverrfaglige team:

Leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, idrettspedagog, sykepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeidere og klinisk ernæringsfysiolog.

Tilbudet:

Vi legger opp et individuelt treningsprogram sammen med pasienten, og legger til rette for at pasienten kan delta i aktivitetsgrupper, gruppetreninger og undervisninger.

Varighet:

Rehabiliteringsoppholdet varer vanligvis i to uker, men kan forkortes/forlenges etter vurdering av det tverrfaglige teamet i samråd med pasienten. Pasienten overnatter på institusjonen og permisjon innvilges etter avtale.

Åstveit Helsesenter har også avtale om å kunne:

 • yte enklere hjelp og assistanse til pasienter ved behov
 • gi tilbud til pasienter med større bistandsbehov, dvs til døgnkontinuerlig assistanse og tilrettelegging i forbindelse med f.eks personlig stell, toalettbesøk, påkledning, forflytning, måltider, og / eller som følge av lettere kognitive vansker.

Vi har 3 pasientrom som er i nær tilknytning til sykepleieravdelingen, og som er spesielt tilrettelagt med Bano bad og elektronisk takheis.

Kriterier som er lagt til grunn for tildeling av døgnrehabiliteringsopphold

 • Behov for spesialisert rehabilitering ved rehabiliteringsinstitusjon
 • Behov for tverrfaglig tilnærming (flere faggrupper)
 • Behov for kompetanse på spesialisert nivå samt at behovet ikke kan ivaretas i kommunehelsetjenesten
 • Behov for intensiv tilnærming
 • Behov for tilsyn og pleie for enkeltgrupper
 • Geografiske forhold hvor pasient bor langt unna behandlingsstedet

PRAKTISK INFORMASJON TIL DØGNPASIENTER

Pasienter som har fått tilbud om plass som døgnpasient ved Åstveit Helsesenter bor ved institusjonen. Pasienten får kontakt med sykepleier den første dagen og med annet fagpersonell dagen etter. På rommet har pasienten mye av det som trengs, men vi har laget en liste over ting det kan være lurt å ha med seg når pasienten kommer.

PAKKELISTE

 • Vanlig tøy
 • Treningstøy eller ledige klær å trene i
 • Gode sko til inne og ute bruk
 • Yttertøy
 • Toalettsaker
 • Medisiner
 • Hjelpemidler
 • Mageveske, veske eller sekk (spesielt for deg som går på krykker)