Raskere Tilbake

Personer som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt kan få tilbud om raskere behandling gjennom ordningen Raskere tilbake.

Rehabilitering skal rettes mot personer der rehabilitering i spesialisthelsetjenesten vil sikre raskere tilbakevending til arbeidslivet.

Åstveit Helsesenter har avtale med Helse Vest innen ordningen Raskere tilbake.

Henvisning:

Skjer via fastlege/ vurderingsenheten eller direkte fra lege i sykehus. Det er fastlegen, eller andre leger som kan henvise til behandling i spesialisthelsetjenesten, som skal vurdere om personen kan komme raskere tilbake i jobb gjennom henvising til spesialisthelsetjenesten. Institusjonen tilbyr deretter opphold som er tilpasset pasientens behov.

Faggruppene i det tverrfaglige team:

Leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, idrettspedagog, sykepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeidere og klinisk ernæringsfysiolog.

Tilbudet:

Vi har spesielt fokus på tilbakeføring til arbeid. Vi tilbyr spesialisert rehabilitering og legger opp et individuelt treningsprogram sammen med pasienten. Vi legger til rette for at pasienten kan delta i aktivitetsgrupper, gruppetreninger, undervisninger og gjennomfører samtaler og kontakt med arbeidsgiver/ fastlege/ NAV etter behov.

Varighet:

Tilbudet er lagt opp med program for 3 uker. Dette innebærer at pasienten blir boende ved institusjonen under oppholdet, men har mulighet for å reise på permisjon i helgene etter avtale.

Kriterier som er lagt til grunn for tildeling av oppfølging innen ordningen Raskere Tilbake:

 • Er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt
 • Er i et arbeidsforhold eller har arbeidsavklaringspenger
 • Er arbeidsledig eller får annen stønad fra NAV

PRAKTISK INFORMASJON TIL RASKERE TILBAKE PASIENTER

Pasienter som har fått tilbud om plass innen ordningen Raskere Tilbake ved Åstveit Helsesenter bor ved institusjonen. Pasienten får kontakt med de ulike faggrupper i løpet av de 2 første dagene. På rommet har pasienten mye av det som trengs, men vi har laget en liste over ting det kan være lurt å ha med seg når pasienten kommer.

PAKKELISTE

 • Vanlig tøy
 • Treningstøy eller ledige klær å trene i
 • Gode sko til inne og ute bruk
 • Yttertøy
 • Toalettsaker
 • Medisiner
 • Hjelpemidler
 • Mageveske, veske eller sekk