• Fysioterapeut 100 % fast
 • Ergoterapeut 100 % fast

Fysioterapeut 100 % fast

Åstveit Helsesenter er en privat rehabiliteringsinstitusjon med 64 døgn plasser og 10 plasser for dagrehabilitering, beliggende på Nedre Åstveit, ca 8 km fra Bergen sentrum. Vi er en del av spesialisthelsetjenesten og har ytelsesavtale med Helse Vest. Vårt rehabiliteringstilbud omfatter også arbeidsrettet rehabilitering med fokus på fysisk aktivitet og mestring og kognitiv tilnærming.

Vi jobber tverrfaglig, og vår hovedoppgave er å yte høy kvalitet på rehabiliteringstilbudet til våre pasienter.

Vi søker nå etter fysioterapeuter i 100 % fast stilling.

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent fysioterapeut
 • Relevant arbeidserfaring
 • Oppfordrer menn til å søke
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Engasjert og motivert
 • Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • Like å jobbe i et aktivt og endringsorientert miljø
 • Like å jobbe tverrfaglig
 • Løsningsorientert og arbeidsom

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegging og trening av pasienter
 • Arbeidsrettet rehabilitering
 • Undervisning
 • Deltagelse i det tverrfaglige samarbeidet
 • Initiere til aktivitet individuelt og i grupper
 • Være med å videreutvikle tilbudet ved institusjonen

Vi tilbyr:

 • En 100 % fast jobb som fysioterapeut
 • En spennende arbeidsplass i stadig utvikling
 • Pensjonsordning i DNB

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

Hild Kristin Morvik, leder for avdeling ergoterapi, fysioterapi og idrett, 55 53 97 86 eller Tone O. Kallekleiv, institusjonsleder, tlf. 55 53 97 90.

Søknad med CV og referanser sendes innen 23.02.2018 til

ÅSTVEIT HELSESENTER
v/ Tone O. Kallekleiv
Åstveitveien 73, 5106 Øvre Ervik

Eller på mail: post@astveithelsesenter.no

Kopi av vitnemål tas med på intervju.

Tiltredelse fast stilling etter avtale.

Ergoterapeut 100 % fast

Åstveit Helsesenter er en privat rehabiliteringsinstitusjon med 64 døgn plasser og 10 plasser for dagrehabilitering beliggende på Nedre Åstveit, ca 8 km fra Bergen sentrum. Vi er en del av spesialisthelsetjenesten og har ytelsesavtale med Helse Vest. Som del av døgnrehabiliteringen gir vi også tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering med fokus på fysisk og kognitiv tilnærming. Åstveit Helsesenter har som hovedoppgave å yte høy kvalitet på rehabiliterings- og opptreningstilbudet.

Vi søker etter ergoterapeut i 100 % fast stilling:

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent ergoterapeut
 • Relevant arbeidserfaring
 • Fordel med kompetanse innen arbeid/ attføring

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegging og trening av pasienter i ADL
 • Rehabilitering med arbeid som mål
 • Formidling av hjelpemidler
 • Tverrfaglig samarbeid rundt pasienten
 • Bidra til kunnskapsbasert praksis
 • Faglig utvikling i avdelingen
 • Undervisning
 • Initiere til aktivitet individuelt og i grupper

Personlige egenskaper:

 • Interesse for rehabilitering er en forutsetning
 • Engasjert og motivert for tverrfaglig arbeide med rehabilitering
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt:
 • Trygg på egne ferdigheter, faglig og personlig
 • Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • Løsningsorientert, selvstendig og fleksibel

Vi tilbyr:

 • Spennende utfordringer i et tverrfaglig miljø
 • Pensjonsordning
 • Lønn etter tariff

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Tone O. Kallekleiv, institusjonsleder, 55 53 97 90/ 414 00 565

Viser ellers til vår hjemmeside: www.astveithelsesenter.no

Ansettelse: 02. 05. 2018, eller ved nærmere avtale

Søknad med CV, attester og referanser bes sendt til:

Åstveit Helsesenter
v/ institusjonsleder Tone O. Kallekleiv, Åstveitveien 73, 5106 Øvre Ervik

Eller på mail:
tone@astveithelsesenter.no

Søknadsfrist: 05.04.2018