30. 6. 2017

Fritt behandlingsvalg for habilitering og rehabilitering

Fra 1. juli blir private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med de regionale helseforetakene en del av fritt behandlingsvalg. Samtidig blir det mulig for private leverandører å søke om godkjenning fra Helfo for å tilby intensiv habilitering for barn og unge. Alle tilbud ved offentlige behandlingssteder, private med avtale og private med godkjenning vil vises med ventetider på Velg behandlingssted på helsenorge.no.

Når du får en henvisning, har du rett til å velge behandlingssted i hele Norge

Stegvis veiledning for hvordan man går frem for å velge eller bytte behandlingssted

Velg behandlingssted – behandlingssteder og ventetider


Informasjonsfilm om Velg behandling