Egenandel

Egenandelen er på kr. 140,- pr døgn enten oppholdet er på døgnrehabilitering eller på dagrehabilitering.


Frikort 2 gjelder for godkjente egenandeler fra:


  • refusjonsberettiget fysioterapi
  • refusjonsberettiget tannbehandling
  • opphold i opptreningsinstitusjon
  • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo Universitetssykehus

Taket for frikort egenandelstak 2 er etter gjeldende takster.

 
Ved utreise fra Åstveit Helsesenter betaler du for oppholdet i sin helhet. Dersom egenandelstaket er nådd, vil du få refundert det overskytende fra HELFO. Dette skjer automatisk. Dette vil ta ca tre uker.
 
Dersom du allerede har frikort 2, ber vi deg vise dette ved ankomst. Du vil da slippe å legge ut for oppholdet her ved avreise.