Egenandel

Egenandelen er på kr. 138,- pr døgn enten oppholdet er på døgnrehabilitering eller på dagrehabilitering.